To nie Żydzi reprywatyzują Warszawę lecz Polacy

10 listopada 2019 by Ewa

Nagłaśnianie sprawy tzw. „ust 447” to odwracanie uwagi od rzeczywistej, współczesnej walki z reprywatyzacją w Polsce.

Amerykańska ustawa nie obowiązuje w suwerennym państwie jakim jest Polska. Może być używana jako narzędzie dyplomatycznego lub politycznego nacisku na Polskę, jednak z wyliczeń rządowych wynika, że mienie pożydowskie to zaledwie 14 proc. ogółu nieruchomości zniszczonych przez Niemców w czasie II Wojny Światowej w Polsce.1

Zwrotu mienia żydowskiego na podstawie ustawy 447 nie będzie na pewno. Nie będzie też pewnie wypłat odszkodowań jakimś wpływowym, ale słabo powiązanym ze sprawą organizacjom. Za to na pewno będzie kolejna okazja do wzajemnej niechęci i antysemickich wystąpień populistów, jak Jacek Międlar, którzy tematem reprywatyzacji nigdy się nie zajmowali, a kwestia praw lokatorskich jest dla nich trzeciorzędna. Osoby, które najgłośniej krzyczą o ustawie 447 nie działają w stowarzyszeniach lokatorskich ani nie są aktywistami lokatorskimi. Natomiast Warszawskie organizacje lokatorskie odcinają się jednoznacznie od narodowych wystąpień przeciwko tej ustawie.2

Problem jednak istnieje i jest poważny. Tyle że powodują go nie Żydzi, a polscy biznesmeni, prawnicy i urzędnicy.

Grafika ze strony Miasto Jest Nasze

Jednym z nich jest Marek Mossakowski skazany rok temu za usiłowanie oszustwa przy reprywatyzacji kamienicy przy ul. Targowej 66.a 17 grudnia 2015 Sąd Najwyższy unieważnił nabycie przez Mossakowskiego nieruchomości przy ul. Hożej 25a, uznając zakup roszczeń za kwotę 50 zł za niewspółmiernie niską do wartości nieruchomości (!).4

Lista roszczeń Mossakowskiego jest długa i wynosi 14 budynków już przez niego przejętych.5

Jeśli myślicie że to sporo to co powiecie na prawnika, który przejął około 50 budynków? Robert Nowaczyk – polski prawnik, który zabiega lub zabiegał o roszczenia do 120 nieruchomości, przejął ich do tej pory około 50 – dla swoich klientów, ale i dla siebie.6

Przekazywanie w ręce prywatne kamienic, które kiedyś stanowiły zasoby komunalne jest szkodliwe społecznie. Szczególnie, gdy przekazywane budynki były zamieszkałe przez lokatorów nawet od dziesięcioleci. Jako stowarzyszenie lokatorskie działające we Wrocławiu wspieramy ruch lokatorski w Warszawie i sprzeciwiamy się wykorzystywaniu tego tematu, często bardzo dramatycznego dla mieszkańców, do siania nienawiści na tle narodowościowym.

Jeżeli Jacek Międlar lub inni narodowcy chcą walczyć z reprywatyzacją, to dlaczego tego nie robią? Przypominamy, że to „lewackie” stowarzyszenie odpowiedziało na list amerykańskich senatorów w marcu 2018 dotyczące zwrotu mienia. Polski Rząd nie odpowiedział na ten list. Komitet Obrony Praw Lokatorów, Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i Adam Zieliński z Komisji Weryfikacyjnej wysłali w związku z tym własną odpowiedź do Senatorów, którą można przeczytać tutaj: https://lokatorzy.info.pl/wp-content/uploads/2018/04/list-do-senatorow-usa.pdf

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Co zawiera tekst Ustawy 447? Można go przeczytać na stronie Kongresu USA:

https://www.congress.gov/115/plaws/publ171/PLAW-115publ171.pdf

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych można przeczytać tekst Układu między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczący roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych z dnia 16 lipca 1960 r.:

https://www.msz.gov.pl/resource/48c0faac-bd37-450a-a7dc-0406d340fc87

Akcja Lokatorska

 

 

 

3(źródłó: Wokanda z sali 218 ws. XII K 76/18 Sądu Okręgowego w Warszawie.)
6(źródło: http://reprywatyzacja.miastojestnasze.org/)

2 komentarze | Categories: Uncategorized

Comments (2)

  1. Pingback: Osobisty przegląd prasy od 2. do 10. listopada 2019 – Afera Reprywatyzacyjna

  2. Ewa ciekawy i ważny głos

Leave a Reply

Required fields are marked *