Tag Archives for: wrocław

Pikieta lokatorska we Wrocławiu

15 października 2018 by Ewa

W czwartek 11 października Akcja Lokatorska wraz ze Stowarzyszeniem Obrony Lokatorów zorganizowała pod Urzędem Miasta demonstrację na temat polityki mieszkaniowej Wrocławia.

Pikieta miała na celu przedstawienie mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia problemów lokatorskich oraz zwrócenie uwagi osób startujących w wyborach samorządowych na trudne położenie ludzi wynajmujących mieszkania, zarówno od miasta, jak i od osób prywatnych. Szczególną uwagę poświęciliśmy sytuacji lokatorów nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych, którym ekipa prezydenta Dudkiewicza nie chciała udzielić pomocy. Jednocześnie domagaliśmy się zmiany prowadzonej dotychczas polityki mieszkaniowej polegającej na zmniejszaniu zasobu mieszkaniowego gminy, oraz domagaliśmy się systematycznego programu odnajdywania oraz przywracania do użytku Wrocławianek i Wrocławian miejskich pustostanów.

Continue Reading →

Leave a comment | Categories: Uncategorized | Tags: ,

Jak eksmitować rodzinę z dziećmi – za biedni na wolny rynek, za bogaci na pomoc gminy

14 czerwca 2017 by Ewa

W uzasadnieniu wyroku odrzucającym wniosek o lokal socjalny sędzina stwierdziła, że państwo Rewers osiągają dochody wystarczające aby wynająć sobie i swoim dzieciom pokój na wolnym rynku. Spytałam panią Agnieszkę Rewers jak odnosi się do tego wyroku:

To powrót do punktu wyjścia. 16 lat mieszkaliśmy w czwórkę w jednym pokoju.

Continue Reading →

Leave a comment | Categories: Uncategorized | Tags: , , ,

Zarząd Zieleni Miejskiej niszczy domy

24 lipca 2015 by Ewa

W środę 22 lipca rodzina Romów wróciła do swoich domów (zbudowanych własnoręcznie) przy ul. Paprotnej jednak na miejscu zastała jedynie gruzy i Straż Miejską. Jak się okazało wyburzenia czterech domów dokonały miejskie służby porządkowe, na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod pozorem sprzątania po burzy.

Rodzina z małymi dziećmi nie odzyskała swoich rzeczy, dokumentów, oszczędności, swoich ubrań, mebli – wszystko zostało zniszczone.

Jest to dla nas oburzające, że w naszym mieście władze samorządowe dokonują eksmisji bez niczyjej wiedzy, bez rozprawy sądowej – wbrew wszelkim przepisom – niczym rządy totalitarne czasów PRLu.

Amnesty International pisze w tej sprawie:

„Władze Wrocławia złamały wszelkie standardy prawa międzynarodowego i praw człowieka! Decyzja o likwidacji koczowiska, nawet motywowana względami bezpieczeństwa, nie zwalnia władz miasta z obowiązku odpowiedniego poinformowania zagrożonych osób i wyznaczenia czasu na zabezpieczenie swojego dobytku, zapewnienia im odpowiedniego alternatywnego miejsca zamieszkania oraz odszkodowania za poniesione straty. Władze miasta powinny zapewnić, że w następstwie wysiedlanie nikt nie stanie się bezdomny lub narażony na inne naruszenia praw człowieka.”

Pomimo ostatnich obiecujących rozmów z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, czy z dyrektorem ZZK Piotrem Pasiem to  ostatnie posunięcie administracji miejskiej stawiaj w wątpliwość dobre intencje magistratu.

Tutaj można znaleźć oświadczenie Stowarzyszenia Nomada, które złożyło wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa:

http://roma.nomada.info.pl/newsy-pl/200-oswiadczenie-stowarzyszenia-nomada-ws-likwidacji-osiedla-romskiego-we-wroclawiu

Tutaj natomiast tel. do PINB gdzie można dzwonić z prośbą o wyjaśnienie sytuacji:

Przemysław Samocki (71) 777 94 86

Leave a comment | Categories: Uncategorized | Tags: , , , , ,