Protest pod Urzędem Wojewódzkim

21 października 2017 by Ewa

W piątek 20 października mieszkańcy ul. Ślicznej oraz Zaułka Rogozińskiego spotkali się aby kolejny raz upomnieć się o swoje prawa – prawa, których zostali pozbawieni.

Jako mieszkańcy mieszkań zakładowych zostali pozbawieni prawa do pierwokupu, zostali sprzedani jak towar – razem z lokalami. Kolejni właściciele podnoszą czynsze, podają ich do sądów i zastraszają. Pomimo lat walki w różnych urzędach i sądach – ich sprawa nie została rozwiązana. Poniżej przedstawiamy naszą relację z protestu, list do Marszałka Sejmu z wyjaśnieniem sprawy oraz linki do relacji medialnych.

RELACJA NA ŻYWO Z PROTESTU – KLIKNIJ TUTAJ


Do Pana Marka Kuchcińskiego

Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

W ostatnich latach opinia publiczna mogła zapoznać się z praktykami reprywatyzacyjnymi jakie miały miejsce w Warszawie. W odpowiedzi na nie Sejm Rzeczpospolitej Polskiej powołał specjalną komisję, która ma zweryfikować te sprawy i usunąć skutki nielegalnych decyzji. Jednak tzw. dzika reprywatyzacja nie reprezentuje pełnego obrazu patologii związanych z przejmowaniem w prywatne ręce nieruchomości, będących dotychczas dobrem wspólnym.

Prywatyzacja budynków zakładowych oraz komunalnych w latach 90. również była areną licznych nadużyć, nieprawidłowości oraz przestępstw, z których konsekwencjami musimy mierzyć się do dzisiaj. Przypadki prywatyzacji budynków mieszkalnych stojących przy ulicach Ślicznej oraz Zaułek Rogoziński we Wrocławiu stanowią przykłady rażącego naruszenia prawa prowadzącego do tragicznych skutków społecznych, które do dziś nie doczekały się rozwiązania. Podobnie, jak ma to miejsce w Warszawie, także i tutaj nowi właściciele, którzy weszli w posiadane nieruchomości w podejrzanych okolicznościach, próbują „oczyścić” je ze dawnych mieszkańców, usiłując wyrzucić na bruk ludzi, którzy niejednokrotnie własnymi rękoma budowali zakładowe mieszkania i zamieszkiwali je przez całe swoje życie, remontowali i dbali o nie. Nasze organizacje są w posiadaniu dowodów wskazujących na to, że prywatyzacja tych nieruchomości odbyła się niezgodnie z prawem. Dowody te wielokrotnie staraliśmy się zaprezentować na forum publicznym i próbowaliśmy zainteresować nimi przedstawicieli partii politycznych. W lipcu 2005 r. w odpowiedzi na list Stowarzyszenia Obrony Lokatorów we Wrocławiu, opisujący sprawę ul. Ślicznej, przedstawiciele Klubu Prawa i Sprawiedliwości odpisali: „W praworządnym państwie nie można dopuszczać do żerowania i okradania najsłabszych obywateli. Problem ten nie jest obcy Prawu i Sprawiedliwości”.

Skala ludzkiej krzywdy i społecznej niesprawiedliwości z jaką mamy do czynienia w sprawach takich jak ta z ulicy Ślicznej czy z ulicy Zaułek Rogoziński, które są jedynie wycinkiem szerszego procederu wywłaszczania nieruchomości z pominięciem podstawowych praw lokatorów, jest porównywalna z tym, co dzieje się w Warszawie i, naszym zdaniem, wymaga analogicznej reakcji.

Dlatego też: domagamy się powołania ustawą komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji prywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości wrocławskich, należna wzór tej powołanej do zbadania decyzji reprywatyzacyjnych w Warszawie. Zadaniem komisji powinna być weryfikacja procesów prywatyzacji nieruchomości komunalnych oraz zakładowych oraz unieważnienie decyzji podjętych niezgodnie z prawem, lub gdy doprowadziły one do nieodwracalnych skutków prawnych, zagwarantowanie poszkodowanym stroną (przede wszystkim lokatorom prywatyzowanych budynków) należnego zadośćuczynienia.

Domagamy się także ukarania osób, które świadomie naruszyły prawo w celu przejęcia prywatyzowanych nieruchomości oraz tych właścicieli którzy stosowali wobec lokatorów sprywatyzowanych mieszkań groźby, przemoc oraz uporczywe nękanie.


LINKI DO RELACJI W MEDIACH:

Radio Wrocław

TVP3 Wrocław

Gazeta Wrocławska

Echo24

 

 

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Required fields are marked *