Kandydaci! Sprawdzamy was!

04 października 2018 by Ewa

Akcja Lokatorska wysłała kandydatom i kandydatkom na prezydenta Wrocławia pytania dotyczące kwestii mieszkaniowych. Odpowiedzi opublikujemy zaraz po ich otrzymaniu.

Poniżej przedstawiamy przykładowy list wysłany do kandydatów:

Szanowny Panie

Jesteśmy stowarzyszeniem zajmującym się pomocą lokatorom. Ich los w dużej
mierze zależy od polityki władz samorządowych, dotyczy to zarówno
mieszkańców lokali należących do gminy, jak i osób poszkodowanych
przekształceniami własnościowymi ostatnich dekad. W związku ze zbliżającymi
się wyborami samorządowymi, jako organizacja zajmująca się podstawową
potrzebą człowieka do posiadania mieszkania, chcielibyśmy zadać Panu, kilka
pytań dotyczących polityki mieszkaniowej:

1. Jakie kroki zamierza Pan podjąć w sprawie nielegalnie sprywatyzowanych
mieszkań zakładowych i ich lokatorów?

2. Czy popiera Pan projekt wykupu mieszkań zakładowych przez miasto z 50%
dopłatą z Banku Gospodarstwa Krajowego? Jest to możliwe dzięki ostatniej
nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na
wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych,
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

3. Jaką zamierza Pan prowadzić politykę w obszarze mieszkalnictwa
komunalnego? Czy zależy Panu na utrzymaniu obecnej polityki prywatyzacji
zasobu komunalnego czy raczej powiększanie zasobu mieszkaniowego należącego
do gminy?


4. Jakie Pan proponuje przyjąć kryteria dochodowe na podstawie których
przyznawane będą mieszkania socjalne i komunalne? W związku z ustawą z dnia
22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego oraz niektórych innych ustaw wysokość tych kryteriów może
istotnie wpłynąć na stawki czynszów najmu.

5. Czy zamierza Pan poprawić standard mieszkań socjalnych we Wrocławiu?

6. Co zamierza Pan zrobić w kwestii miejskich pustostanów? Czy zostaną one
policzone i przydzielone nowym lokatorom? W jakim czasie to nastąpi?

Odpowiedzi, które otrzymamy od kandydatów zostaną przez nas opublikowane na
naszej stronie internetowej oraz profilu facebookowym.

Z poważaniem,
Akcja Lokatorska

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Required fields are marked *