JAKA POLITYKA MIESZKANIOWA DLA WROCŁAWIA? – PUBLICZNA PREZENTACJA ANKIETY MIESZKANIOWEJ DLA KANDYDATÓW NA URZĄD PREZYDENTA WROCŁAWIA

09 października 2018 by Ewa

Jesteśmy stowarzyszeniem zajmującym się pomocą lokatorom. Ich los w dużej mierze zależy od polityki władz samorządowych, dotyczy to zarówno mieszkańców lokali należących do gminy, jak i osób poszkodowanych przekształceniami własnościowymi ostatnich dekad. W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, jako organizacja zajmująca się podstawową potrzebą człowieka do posiadania mieszkania, zadaliśmy kandydatom i kandydatkom na urząd prezydenta Wrocławia, kilka pytań dotyczących polityki mieszkaniowej. Wciąż czekamy na odpowiedzi od kandydatów i kandydatek, jednak widzimy, że polityka mieszkaniowa miasta nie jest dla nich szczególnie istotną kwestią. Chcielibyśmy zaprezentować publiczne naszą ankietę, którą ułożyliśmy wraz z lokatorami – mieszkańcami Wrocławia i tym samym zwrócić uwagę, że polityka mieszkaniowa powinna być kluczowym zagadnieniem w kampanii prezydenckiej.

Spotykamy się w czwartek 11 października o godz. 12 na placu Gołębim przy Sukiennicach. Zapraszamy wszystkich tych, którzy uważają, że racjonalna polityka mieszkaniowa jest kluczową sprawą, którą powinien zająć się prezydent miasta.

Oto nasze pytania do kandydatek i kandydatów:

 

  1. Jakie kroki zamierza Pan/Pani podjąć w sprawie nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych i ich lokatorów?

 

  1. Czy popiera Pan/Pani projekt wykupu mieszkań zakładowych przez miasto z 50% dopłatą z Banku Gospodarstwa Krajowego? Jest to możliwe dzięki ostatniej nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

 

  1. Jaką zamierza Pan/Pani prowadzić politykę w obszarze mieszkalnictwa komunalnego? Czy zależy Panu na utrzymaniu obecnej polityki prywatyzacji zasobu komunalnego czy raczej powiększanie zasobu mieszkaniowego należącego do gminy?

 

  1. Jakie Pan/Pani proponuje przyjąć kryteria dochodowe na podstawie których przyznawane będą mieszkania socjalne i komunalne? W związku z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw wysokość tych kryteriów może istotnie wpłynąć na stawki czynszów najmu.

 

  1. Czy zamierza Pan/Pani poprawić standard mieszkań socjalnych we Wrocławiu?

 

  1. Co zamierza Pan/Pani zrobić w kwestii miejskich pustostanów? Czy zostaną one policzone i przydzielone nowym lokatorom? W jakim czasie to nastąpi?

 

Pierwsze dwa pytania dotyczą kwestii, którą jako organizacja lokatorska zajmujemy się od ponad dwóch lat – sprywatyzowanych mieszkań zakładowych. Ich lokatorzy – często osoby starsze, schorowane, samotne – zagrożeni są dziś eksmisjami ze strony nowych właścicieli, kupujących lokale w niejasnych okolicznościach, za niskie kwoty. Przez lata poszkodowani w procesie prywatyzacji odwoływali się do sądów i polityków, dotąd jednak nie uzyskali pomocy. Od ponad roku wraz z mieszkańcami prowadzimy rozmowy u Urzędzie Wojewódzkim, domagając się odwrócenia bezprawnych decyzji prywatyzacyjnych i zwrócenia lokatorom praw do ich mieszkań, a także ukarania osób, które za pomocą gróźb, przemocy i nękania próbowały usuwać lokatorów nielegalnie sprywatyzowanych budynków. Najlepszym organem do tego wg nas i lokatorów byłaby komisja weryfikacyjna ds prywatyzacji analogiczna do warszawskiej komisji reprywatyzacyjnej. Rozmowy z Wojewodą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Z kolei urzędujący jeszcze prezydent odmówił skorzystania z możliwości wykupu mieszkań zakładowych przez miasto z 50% dopłatą z Banku Gospodarstwa Krajowego, co byłoby najszybszym, doraźnym rozwiązaniem dla tych lokatorów, którzy walczą z właścicielami w sądach i są najbardziej zagrożeni eksmisją. Skorzystanie z tej dopłaty jest możliwe rokrocznie – czy gmina z tego skorzysta, zależy wyłącznie od prezydenta miasta.

 

Kolejne pytania dotyczą polityki względem mieszkań komunalnych. Prezydent Dutkiewicz w tej kwestii miał do powiedzenia tylko jedno: prywatyzować. Tym samym oddał najważniejszą kwestię jaką jest dach nad głową w prywatne ręce. Według takiej logiki mieszkanie jest towarem luksusowym, na które stać najbardziej zamożnych. Miasto zrezygnowało z mieszkań komunalnych, zastępując je mieszkaniami socjalnymi (dla najuboższych, bez toalet, zagrzybionych i nie nadających się właściwie do mieszkania) i do remontu (doprowadzenie tych mieszkań – opuszczonych przez często kilkanaście lat, w fatalnym stanie – do porządku wymaga od przyszłych najemców nakładów sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w efekcie jest tylko drogą do pozbycia się tych lokali z zasobu gminnego drogą uwłaszczenia – osoby remontujące mieszkania od miasta, po wyremontowaniu lokali wykupują je a następnie sprzedają). Mieszkania komunalne są uważane za przeżytek, a nie zasób, który świadczy o zasobności miasta i trosce o jego mieszkańców.

Pytanie o kryteria dochodowe odwołuje się do zmian w prawie wchodzących w życie w przyszłym roku. Nowe przepisy umożliwiają podnoszenie stawek czynszów w mieszkaniach komunalnych jeśli zarobki lokatorów przekroczą ustalone przez miasto progi. Podwyżki te mogą być bardzo wysokie. Zależnie od wysokości progów dochodowych podwyżki dotkną większą lub mniejszą liczbę osób i to niekoniecznie najlepiej zarabiających. Zachowanie obecnych kryteriów pozwoli uniknąć najgorszego z perspektywy lokatorów scenariusza jednak ich obniżenie np. do poziomu jaki jest stosowany w Warszawie uderzy w wielu mało i średnio zarabiających lokatorów / ek miasta. Jako, że odpowiednie przepisy nie weszły jeszcze w życie sprawa pozostaje otwarta i z oczywistych względów żywo interesuje Wrocławskie lokatorki / ów.

 

Obecna administracja w kwestii standardów mieszkań socjalnych kierowała się zasadą, że “standard mieszkań socjalnych […} powinien skłaniać do wysiłków zmierzających do pozyskania mieszkań z rynku.” (za Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus”). Chcemy spytać się kandydatów/tki czy taka polityka będzie kontynuowana czy ulegnie zmianie?

 

Ostatnie pytanie do kandydatów i kandydatek dotyczy pustostanów – wszystkim wiadomo, że jest ich we Wrocławiu bardzo dużo. Spora część z nich należy do miasta. Jedynym problemem jest systematyczna inwentaryzacja pustych lokali miejskich oraz przywrócenie ich użytku na rzecz społeczności gminy. Chcemy się dowiedzieć czy nowa administracja podejmie się tego już zbyt długo zaniedbywanego zadania.

 

Powyższe kwestie to tylko wycinek zagadnień, jakimi powinien zająć się przyszły prezydent Wrocławia. Chcemy wiedzieć jak kandydaci i kandydatki na ten urząd zapatrują się na politykę mieszkaniową. Bez względu na wynik wyborów jako stowarzyszenie lokatorskie będziemy walczyć o to, żeby kwestia mieszkaniowa nie była pomijana na rzecz, być może bardziej spektakularnych, a nie tak elementarnych jak mieszkanie, kwestii.

 

Akcja Lokatorska

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Required fields are marked *