Category Archives for: Uncategorized

Raport Stowarzyszenia Akcja Lokatorska o mieszkalnictwie komunalnym we Wrocławiu

06 grudnia 2018 by Ewa

Raport Stowarzyszenia Akcja Lokatorska 
na potrzeby publikacji Socjalnego Kongresu Kobiet

W 2012 roku gmina Wrocław posiadała ok 42 tyś mieszkań komunalnych i socjalnych ( wg Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019) co stanowiło 15% wszystkich 277 tyś mieszkań znajdujących się w mieście (wg GUS). Udział zasobu gminnego w całości mieszkań Wrocławia regularnie spada. Jeszcze w 2007 mieszkania będące własnością miasta stanowiły piątą cześć wszystkich mieszkań.

Spadek jest wynikiem długotrwałej polityki miejskiej polegającej na systematycznej wyprzedaży gminnego zasobu mieszkaniowego której celem jest całkowita likwidacja lub przynajmniej znaczne ograniczenie mieszkalnictwa komunalnego we Wrocławiu. W 2007 Gmina Wrocław dysponowała prawie 50 tyś mieszkań, z których większa część była w bardzo złym stanie technicznym. Autorzy Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009- 2013 oceniali, że średni wiek budynków w których znajdowały się mieszkania socjalne i komunalne to 95 lat zaś średni poziom zużycia 50,68% [str. 2] (w 2013 średni poziom zużycia został oceniony na 43,94% zmiana ta jest jednak przynajmniej częściowo skutkiem sztucznego zaniżania stopnia zużycia budynków podejmowanego przez administracje miejską). Jednocześnie w przekonaniu miejskich planistów mieszkalnictwo komunalne było „anachroniczną formą własności” którą należało zlikwidować na rzecz „stosunków towarowo-pieniężnych” (Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus”, 2006, str. 21). W rezultacie przyjęty plan „zarządzania” zakładał intensywną prywatyzacje zasobu komunalnego (głównie w drodze sprzedaży obecnym lokatorom z bonifikatą sięgającą w określonych warunkach 95%). W latach 2009-2012 sprzedawano przeciętnie ok. 1500 mieszkań rocznie. Drugim elementem strategii miasta było skromne zwiększanie zasobu mieszkań socjalnych (stanowiących ok 2% całości zasobu mieszkaniowego gminy w roku 2007 i ok 3%, tj. 1318 lokali, w roku 2012) niezbędnych nie tyle do prowadzenia polityki socjalnej co do sprawnego funkcjonowania rynku najmu ie. do przeprowadzenia eksmisji. Pomimo intensywnych starań władz miasta realizacja tych zamiarów nie w pełni się powiodła i tempo prywatyzacji okazało się niższe niż planowano. Doprowadziło to w kolejnych latach do pewnego złagodzenia przyjętej linii i kolejny wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (przyjęty na lata 2014-2019, tj. nadal obowiązujący) przewidywał możliwość „działań zmierzających do pozyskiwania lokali mieszkalnych poprzez remont lub rewitalizację istniejącego lub pozyskanego zasobu oraz budowę nowych budynków mieszkalnych.” „w zależności od możliwości finansowych gminy”. W praktyce oznaczało to jednak całkowite wstrzymanie budowy nowych mieszkań komunalnych (wg GUS liczba nowych mieszkań komunalnych oddanych do użytku w latach 2010-2015 wyniosła … 1).

Continue Reading →

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Jak dostać mieszkanie komunalne od miasta?

21 listopada 2018 by Ewa

Na wstępie zaznaczamy, że Gmina Wrocław (a raczej urzędnicy magistratu) uznała, że nie ma już lokali komunalnych (czyli wspólnych, miejskich) lecz są jedynie lokale socjalne (dla najuboższych) oraz lokale do remontu (czyli w fatalnym stanie technicznym). Jest to dla nas skandal. Skoro urzędnicy uważają, że nie potrzebujemy mieszkań komunalnych, to my mieszkańcy, uważamy że nie potrzebujemy urzędników.

Dlatego zaznaczamy, że lokale komunalne, w dobrym stanie i w dobrej lokalizacji są jedyną możliwością na rozwój miasta. Jeżeli ludzie będą mogli mieszkać bez 30letnich kredytów, chodzić do pracy pieszo, odprowadzać dzieci do darmowego przedszkola także pieszo, mieć bezpieczny dojazd rowerem do pobliskich parków oraz dobrze skomunikowany transport publiczny tramwajowy lub kolejowy to nie będzie nas dotykać ani smog, ani depresja, ani nienawiść, którą wyładowują szefowie na pracownikach, polska większość na migrantach, mężczyźni na kobietach, a dorośli na dzieciach…Nie będziemy edukować tysięcy studentów aby zorientować się, że 2 miliony (!) Polaków pracuje za granicą i nigdy już nie wróci. Wrocław może być przyjemnym miejscem do życia, jeżeli usługi publiczne będą na wysokim poziomie. Zacząć należy właśnie od mieszkań komunalnych!

Póki co jednak, pozostają nam mieszkania socjalne i do remontu. Jak się o nie starać?

Trzeba złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Miejskiego na pl. Nowy Targ 1-8.

Kto może złożyć wniosek:

Najemcami lokalu socjalnego mogą być osoby, które są członkami wspólnoty samorządowej Wrocławia oraz nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a znalazły się w niedostatku.

Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego – tzw. pozostawanie w niedostatku – udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu 3-ch kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, bądź ankiety weryfikacyjnej, o przyznanie lokalu socjalnego przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:

  • 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach  jednoosobowych – obecnie 1544,70 zł
  • 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych – obecnie 1029,80 zł

O zawarcie umowy najmu lokalu do remontu mogą ubiegać się osoby, które są członkami wspólnoty samorządowej Wrocławia, a które osiągają dochody nieprzekraczające kwoty tzw. niskich dochodów, jednak nie niższe niż określone w sytuacji tzw. pozostawania w niedostatku.

Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o najem lokalu do remontu na koszt przyszłego najemcy – udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu 3-ch kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:

  • 300 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych – obecnie 3089,40 zł
  • 250 %  najniższej emerytury w gospodarstwach  wieloosobowych – obecnie  2574,50 zł

Wnioski oraz więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu:

http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8663/najem-lokalu-socjalnego-i-najem-lokalu-do-remontu-na-koszt-przyszlego-najemcy

Niestety – na lokal średnio czeka się we Wrocławiu…10 lat.

 

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Czy eksmisje byłych właścicieli za długi mają sens? Felieton.

13 listopada 2018 by Ewa

Polska jest wciąż zachłyśnięta kapitalistycznym snem od pucybuta do milionera. Wystarczy tylko chcieć. Jednak co jakiś czas okazuje się, że to nie do końca prawda, a wyścig szczurów jest nierówny. W dodatku wygrywa tylko jeden, cała reszta przegrywa. Uświadomienie sobie, że to jest zupełnie bez sensu, że to nie MY wygramy jest niełatwe, a dotyczy większości tak zwanych przedsiębiorców.

Continue Reading →

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Idziemy na sesję rady miejskiej po mieszkania!

05 listopada 2018 by Ewa

8 listopada Akcja Lokatorska idzie na I sesję nowej rady miejskiej Wrocławia. Chcemy przedstawić nasze postulaty:

1. Zajęcie się sprawą nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych przy ulicach: Śliczna, Zaułek Rogoziński, Mochnackiego,Brodzińskiego, Romanowskiego i Kamieńskiego. Wciąż jest aktualna możliwość wykupienia mieszkań przez Gminę Wrocław z 50% dopłatą z BGK co poparł Wojewoda Dolnośląski.

2. Powiększenie zasobu komunalnego miasta – zwłaszcza o lokale socjalne. Domagamy się aby wszystkie osoby z listy zakwalifikowanej do przyznania lokali socjalnych otrzymały je w 2019 roku.

3. Żądamy natychmiastowej poprawy warunków w lokalach socjalnych i rozpoczęcia w nich niezbędnych remontów, odgrzybiania i podłączania do sieci CO.

4. Żądamy odszukania, policzenia i przydzielenia miejskich pustostanów nowym lokatorom na zasadzie lokali socjalnych lub lokali do remontu w jak najszybszym terminie.

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Blokada eksmisji pani Ireny z ul. Głównej

15 października 2018 by Ewa

W niedzielę wieczorem dowiedzieliśmy się o eksmisji byłej właścicielki mieszkania przy ul. Głównej we Wrocławiu do lokalu tymczasowego. Eksmisja miała odbyć się w poniedziałek o godz. 9:00.

Ciągle spotykamy się z sytuacjami gdy lokatorzy żyją nadzieją wiele miesięcy i dopiero za pięć dwunasta trafiają do naszego stowarzyszenia. Pomimo beznadziejnej sytuacji – braku możliwości załatwienia czegokolwiek w niedzielę w nocy, udało nam się napisać pismo o wykluczenie komornika ze sprawy licząc, że do czasu rozpatrzenia wniosku przez sąd, komornik wstrzyma swoje działania. Po nocnych konsultacjach z Komitetem Obrony Praw Lokatorów z Warszawy, wydrukowaniu dokumentów, przejrzeniu akt sprawy i zmobilizowaniu wrocławskich aktywistów na blokadę, byliśmy u pani Ireny o 7 rano. Licząc na odrobinę szczęścia i przede wszystkim licząc na pomoc wzajemną udało się złożyć wniosek o 8:00 rano w kancelarii komorniczej. Siedząc już na korytarzu w kilkanaście osób otrzymaliśmy informację od pani Ireny, że komornik wstrzymał dzisiejszą eksmisję.

Continue Reading →

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Pikieta lokatorska we Wrocławiu

15 października 2018 by Ewa

W czwartek 11 października Akcja Lokatorska wraz ze Stowarzyszeniem Obrony Lokatorów zorganizowała pod Urzędem Miasta demonstrację na temat polityki mieszkaniowej Wrocławia.

Pikieta miała na celu przedstawienie mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia problemów lokatorskich oraz zwrócenie uwagi osób startujących w wyborach samorządowych na trudne położenie ludzi wynajmujących mieszkania, zarówno od miasta, jak i od osób prywatnych. Szczególną uwagę poświęciliśmy sytuacji lokatorów nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych, którym ekipa prezydenta Dudkiewicza nie chciała udzielić pomocy. Jednocześnie domagaliśmy się zmiany prowadzonej dotychczas polityki mieszkaniowej polegającej na zmniejszaniu zasobu mieszkaniowego gminy, oraz domagaliśmy się systematycznego programu odnajdywania oraz przywracania do użytku Wrocławianek i Wrocławian miejskich pustostanów.

Continue Reading →

Leave a comment | Categories: Uncategorized | Tags: ,

JAKA POLITYKA MIESZKANIOWA DLA WROCŁAWIA? – PUBLICZNA PREZENTACJA ANKIETY MIESZKANIOWEJ DLA KANDYDATÓW NA URZĄD PREZYDENTA WROCŁAWIA

09 października 2018 by Ewa

Jesteśmy stowarzyszeniem zajmującym się pomocą lokatorom. Ich los w dużej mierze zależy od polityki władz samorządowych, dotyczy to zarówno mieszkańców lokali należących do gminy, jak i osób poszkodowanych przekształceniami własnościowymi ostatnich dekad. W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, jako organizacja zajmująca się podstawową potrzebą człowieka do posiadania mieszkania, zadaliśmy kandydatom i kandydatkom na urząd prezydenta Wrocławia, kilka pytań dotyczących polityki mieszkaniowej. Wciąż czekamy na odpowiedzi od kandydatów i kandydatek, jednak widzimy, że polityka mieszkaniowa miasta nie jest dla nich szczególnie istotną kwestią. Chcielibyśmy zaprezentować publiczne naszą ankietę, którą ułożyliśmy wraz z lokatorami – mieszkańcami Wrocławia i tym samym zwrócić uwagę, że polityka mieszkaniowa powinna być kluczowym zagadnieniem w kampanii prezydenckiej.

Spotykamy się w czwartek 11 października o godz. 12 na placu Gołębim przy Sukiennicach. Zapraszamy wszystkich tych, którzy uważają, że racjonalna polityka mieszkaniowa jest kluczową sprawą, którą powinien zająć się prezydent miasta.

Continue Reading →

Leave a comment | Categories: Uncategorized

Spotkanie lokatorów mieszkań zakładowych w Urzędzie Wojewódzkim

03 października 2018 by Ewa

28 września 2018 roku członkowie i członkinie Akcji Lokatorskiej, Stowarzyszenie Obrony Lokatorów oraz lokatorzy i lokatorki byłych mieszkań zakładowych ze Ślicznej, Mochnackiego oraz Zaułka Rogozińskiego spotkali się z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego aby rozmawiać na temat bezprawnej prywatyzacji mieszkań zakładowych we Wrocławiu.

Continue Reading →

Leave a comment | Categories: Uncategorized | Tags: ,

← Older posts

Newer posts →